Back

Posted On : 29-Apr-2017
Sports - InterHouse

INTER HOUSE SWIMMING COMPETITION (SUB JUNIORS) - 6TH MAY 2017


Sr.No.
Student Name
Class 
House
Position
Event (25 m)
Point
1
2
3
Virika Mehta
Hiya Dave
Navdha
IV C
IV B
V A
Bhawani
Durga
Durga
1st
2nd
3rd
Free Style
Free Style
Free Style
5
3
2
1
2
3
Sara Rajpurohit
Anadya jain
Aishwariya Sharma
IV C
IV B
V B
Durga
Bhawani
Durga
1st
2nd
3rd
Kick Board
Kick Board
Kick Board
5
3
2
1
2
3
Aravraj
Akshita Bishnoi
Kirti
III B
IV A
III B
Bhawani
Bhawani
Shakti
1st
2nd
3rd
Kick Board (15 m)
Kick Board (15 m)
Kick Board (15 m)
5
3
2
1
2
3
Virika Mehta
Hiya Dave
Aishni M.
IV A
IV B
V A
Bhawani
Durga
Bhawani
1st
2nd
3rd
Free style 15 m
Free style 15 m
Free style 15 m
5
3
2
1
2
3
Sanvi Soni
Manvi
Nivedita
IV B
V B
V A
Shakti
Ambika
Ambika
1st
2nd
3rd
Kicking with Ladder
Kicking with Ladder
Kicking with Ladder
5
3
2


EVENT – KICK 25 X 4 M 


Sr.No.
Position 
House
Student Name
Point
1First Position Ambika 1.      Saamaria Kachchwahat V A

2.      Shriya Maloo V B

3.      Surbhi Udawat V C

4.       Adhaya Bamreh V A 
5
2Second Position Bhawani 1.      Bhavya IV C

2.      Geetansh Sharma V B

3.      Aaravraj Singh III B

4.      Aditi Maheshwari III A
3
3Third Position Durga 1.      Lakshita V C

2.      Yashashvi Rathore V A

3.      Navdha V A

4.      Aishwariya Sharma V B 
2


FREE STYLE RELAY 4  X 25 M


Sr.No.Position HouseStudent Name Point
1First Position Bhawani 1.      Virika Mehta I V

2.      Aishni Mamgain V A

3.      Ana V A

4.     Aditi Maheshwari III A 
5
2Second Position Durga 1.      Lakshita Ashiya V C

2.      Akshi Singhvi IV B

3.      Nvdha V A

4.      Sara Rajpurohit III B  
3
3Third Position Shakti 1.      Bhanudev V B

2.      Sharanya Dave V

3.      Aashka V C

4.      Divya Budhwani V A 
2


Overall House Position (Sub Juniors)                               Final Points

1st Position     -           Sri Bhawani House (29 points)                     5         
2nd Position    -           Sri Durga House (25 points)                        3
3rd Position    -           Sri Ambika House (10 points)                       2
3rd Position    -           Sri Shakti House (9 points)                          1
Back